Wat kan Vida?


Tijdelijk HRM of management deskundigheid nodig? Bijvoorbeeld ter ondersteuning van een specifiek (verander)traject of project, het opzetten van een HR afdeling, het opvangen van langdurig verlof of ziekteverzuim, vanwege een tijdelijke vacature binnen uw (HR) afdeling, organisatieontwikkeling of reorganisatie. Of het nu gaat om operationeel niveau, tactisch of strategisch management niveau.

De specifieke adviesgebieden van Vida HR & Interim Management zijn:

  • strategie, beleid en organisatieontwikkeling (integraal management, cultuur- en organisatieverandering, strategieontwikkeling en competentiemanagement);
  • Human Resource Management (HRM doelstellingen en visie afstemmen op organisatiedoelstellingen, verbeteren kwaliteit HRM beleid);
  • professionalisering HRM functie (opzetten HR afdeling, coachen van afdelingen/teams, AO processen, beoordelen en belonen, opleidingsbeleid);
  • verzuimmanagement (inzet als casemanager, advisering, opstellen verzuimprotocol, opzetten verzuimbeleid, subsidiemogelijkheden);
  • vervanging tijdens ziekte, verlof of tijdelijke invulling als (HR) adviseur of (HR) manager zodat u op zoek kunt naar vervanging en de (HR) afdeling kan blijven functioneren.